Đào tạo

PHƯƠNG PHÁP TỰ ĐÀO TẠO

Những vấn đề lý luận về tự học và hướng dẫn phương pháp tự học
Các bạn sinh viên thân mến việc tự học giữ một vị trí quan trọng  trong phương pháp học tập ở trường đại học,

KHOA Y SINH HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

Trong những thành công của thể thao Việt Nam luôn có sự đóng góp của lực lượng bác sĩ thể thao, cán bộ y học thể thao. Tuy nhiên, lực lượng này còn hạn chế về số lượng cũng như chất lượng. Đứng trước thực tế đó, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp TDTT hiện nay, đồng thời theo đúng xu thế phát triển thể thao hiện đại.

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.