Quản lý sinh viên

Quy định mới về học phí(Nghị định 49CP)

Theo đân trí:

Mức học phí đại học cao nhất là 340.000 đồng/tháng

(Dân trí) - Từ 1/7/2010, cả nước sẽ áp dụng mức học phí mới.

Quy chế học sinh, sinh viên

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khung cho điểm rèn luyện đối với sinh viên

KHUNG CHO ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐỐI VỚI SINH VIÊN

(Ban hành theo QĐ số: 120/2005 /QĐ-ĐHI ngày 01/04/2005 của Hiệu trưởng

trường Đại học TDTTI)

 

Tiêu chí

Phân loại

Điểm RL

(tối đa)

Quy chế cho điểm rèn luyện

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 42/2002/QĐ-BGĐ&ĐT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG HỌC
CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY

 

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.