Kết quả học tập SV

Điểm Giải phẫu Cao đẳng I

DANH SÁCH ĐIỂM MÔN GIẢI PHẪU HỆ CAO ĐĂNG I

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Lớp

10%

30%

60%

Tổng

KẾT QUẢ THI LẦN II + CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN Y HỌC II

ĐIỂM THI LẦN II KHOA SƯ PHẠM THỂ DỤC

 

TT

HỌ VÀ TÊN

SBD

10%

30%

60%

TỔNG

1

Nguyễn Thanh Lập                BB

DANH SÁCH ĐIỂM MÔN Y HỌC TDTT HỌC PHẦN II KHÓA ĐẠI HỌC 43 KHOA YH và QL

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ BÁO
DANH

10%

30%

60%
[Vắng thi
Kỷ luật]

Tổng trọng số
[Số tờ/Mã đề]

Bằng chữ
[Ký nhận]

1

Vũ Ngọc Anh

DANH SÁCH ĐIỂM MÔN Y HỌC TDTT HỌC PHẦN II KHÓA ĐẠI HỌC 43 KHOA HLV

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ BÁO
DANH

10%

30%

60%

Tổng

Bằng chữ
[Ký nhận]

1

Trần Thanh Bình

500

DANH SÁCH ĐIỂM MÔN Y HỌC TDTT HỌC PHẦN II KHÓA ĐẠI HỌC 43 KHOA SPTD LỚP CV,BN,BR,QV,BL

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ BÁO
DANH

10%

30%

60%
[Vắng thi
Kỷ luật]

Tổng trọng số
[Số tờ/Mã đề]

Bằng chữ
[Ký nhận]

1

Nguyễn Văn Chỉnh

DANH SÁCH ĐIỂM MÔN Y HỌC TDTT HỌC PHẦN II KHÓA ĐẠI HỌC 43 KHOA SPTD LỚP BS,CL,ĐK,TD,VO

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ BÁO
DANH

10%

30%

60%
[Vắng thi
Kỷ luật]

Tổng trọng số
[Số tờ/Mã đề]

Bằng chữ
[Ký nhận]

1

Trần Danh Bình

DANH SÁCH ĐIỂM MÔN Y HỌC TDTT HỌC PHẦN II KHÓA ĐẠI HỌC 43 KHOA SPTD LỚP BC, BB,BD,Vật, tích lũy

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ BÁO
DANH

10%

30%

60%
[Vắng thi
Kỷ luật]

Tổng trọng số
[Số tờ/Mã đề]

Bằng chữ
[Ký nhận]

1

Trần Tuấn Anh

DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 KHÓA 45

DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 KHÓA 45

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users1 khách trực tuyến.