Kết quả học tập SV

Sổ điểm lần I học kỳ III khóa 45

HOTEN

CL

GP1

GP2

HH

NN1

Sổ điểm lần I học kỳ VII khóa 43

HOTEN

BB1

DH

HP

KT

QL1

TT1

YH3

YHC

TBK7

 

 3

ĐIỂM GIẢI PHẪU LẦN II CAO ĐẲNG + GIẢI PHẪU I, II HỌC LẠI LẦN II ( CÁC KHOA )

ĐIỂM GIẢI PHẪU  HỆ CAO ĐẲNG

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

SBD

10%

30%

60%

Tổng

Bằng

chữ

1

Phùng Thị Vân Anh

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.