Kết quả học tập SV

Thông báo điểm sinh lý II khóa 45( Khoa HLV )

Lớp:

ĐIỀN KINH

Khóa:

DH45

HLV-BẮC NINH

 

Học kỳ:

4

Dự thảo xét học bổng kỳ 7 khóa 43

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐT

TBKV

ĐRL

ĐMR

MỨC HB

GHI CHÚ

1

Vũ Ngọc Anh         

YH

Điểm Môn Hồi Phục khóa 43 khoa HLV

TT

HOTEN

LOP

10%

30%

60%

Tổng

 1

Trần Thanh Bình      

BD

Sổ điểm lần I học kỳ I khóa 46

HOTEN

DK1

GP1

HH

NL

NN1

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users1 khách trực tuyến.