Kết quả học tập SV

Điểm môn Y học L2+CT - Khoa SP

ĐIỂM LẦN 2 MÔN Y HỌC

 

Điểm Y học 2 - Lần 1 - Khóa ĐH 46 Sư Phạm

Điểm Y học 2 - Lần 1 - Khóa ĐH 46 Sư Phạm

 

THÔNG BÁO ĐIỂM HỌC PHẦN MÔN Y HỌC CAO ĐẲNG 1

ATT

Họ

Tên

Lớp

10%

30%

60%

Tổng

1

Nguyễn Trọng

Anh

ĐIÊM HỌC PHẦN MÔN SINH LÝ HỌC PHẦN I- TÍCH LŨY KHÓA 47

Thông báo điểm thi học phần 1, Nếu có sai sót gì xin liên hệ với Giáo viên, châm nhất đến chiều thứ năm (20/12/2012) để Giáo viên nộp điểm cho các khoa, các Sinh viên nợ sẽ được tổ chức thi lại vào tuần 21(Xem thông báo của Phòng đào tạo)

TÍCH LŨY BÓNG BÀN

 

HỌ VÀ TÊN

SỐ BÁO
DANH

10%

30%

60%

ĐIỂM THI MÔN SINH LÝ HỌC PHẦN I – KHÓA 47 KHOA QL VÀ Y S

KẾT QUẢ THI LẦN 1 MÔN SINH LÝ –HP1- KHÓA 47- KHOA QL+YS

Thông báo điểm thi học phần 1, Nếu có sai sót gì xin liên hệ với Giáo viên, châm nhất đến chiều thứ năm (20/12/2012) để Giáo viên nộp điểm cho các khoa, các Sinh viên nợ sẽ được tổ chức thi lại vào tuần 21(Xem thông báo của Phòng đào tạo)

 

 LỚP QUẢN LÝ

 

ĐIỂM THI MÔN SINH LÝ HỌC PHẦN I – KHÓA 47 KHOA HL

 

 

KẾT QUẢ THI LẦN 1 MÔN SINH LÝ –HP1- KHÓA 47- KHOA HL

Thông báo điểm thi học phần 1, Nếu có sai sót gì xin liên hệ với Giáo viên, châm nhất đến chiều thứ năm (20/12/2012) để Giáo viên nộp điểm cho các khoa, các Sinh viên nợ sẽ được tổ chức thi lại vào tuần 21(Xem thông báo của Phòng đào tạo)

 

LỚP BÓNG BÀN

ĐIỂMTHI MÔN SINH LÝ HỌC PHẦN I – KHÓA 47 KHOA SP

KẾT QUẢ THI LẦN 1 MÔN SINH LÝ –HP1- KHÓA 47- KHOA SP

Thông báo điểm thi học phần 1, Nếu có sai sót gì xin liên hệ với Giáo viên, châm nhất đến chiều thứ năm (20/12/2012) để Giáo viên nộp điểm cho các khoa, các Sinh viên nợ sẽ được tổ chức thi lại vào tuần 21(Xem thông báo của Phòng đào tạo)

 

 LỚP BÓNG BÀN

HỌ VÀ TÊN

SỐ BÁO
DANH

ĐIỂM SINH LÝ 48A - THANH HÓA

Tên

Điểm số

Điểm chữ

An

6

Sáu

Ng . Anh

9

Chín

Hà Anh

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.