Kết quả học tập SV

Điểm lần 1 học kỳ I năm học 2014 - 2015

Điểm Khóa 48 lần 1 học kỳ II năm học 2014-2015(chưa tính điểm cải thiện)

Điểm Khóa 49 lần 1 học kỳ II năm học 2014-2015(chưa tính điểm cải thiện)

Điểm Khóa 49 lần 1 học kỳ II năm học 2014-2015(chưa tính điểm cải thiện)

Điểm năm học 2013-2014 các khóa – khoa Y học TDTT

Điểm năm học 2013-2004

Điểm khóa 47

Điểm 48

 

Điểm 49

THÔNG BÁO ĐIỂM HP MÔN SINH LÝ - HP 1 KHOÁ 46 HỌC LẠI

                   ĐIỂM THI HỌC PHẦN MÔN SINH LÝ HP 1

                                     HỌC LẠI KHÓA 46

1. Khoa SP

 

TT

THÔNG BÁO ĐIỂM HP MÔN SINH LÝ -LIÊN THÔNG 1

THÔNG BÁO ĐIỂM HP  MÔN SINH LÝ HỌC TDTT – LIÊN THÔNG 1

Các SV nợ điểm và chua thi lần 2, cải thiện điểm  xem thông báo thi lần 2 của Phòng đào tạo: (Tiết 7 +8 Thứ 6 ngày 9 tháng 5 năm 2014)

THÔNG BÁO:

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.