Thời khóa biểu

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 36 HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013 -2014

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 34 HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013 -2014

THỜI KHOÁ BIỂU TỪ TUẦN 34  HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013 -2014 

 

Thời khoá biểu tuần 33

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 32 HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013 -2014

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 32  HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013 -2014 

Lịch học tuần 31

HỜI KHOÁ BIỂU TỪ TUẦN 31  HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013 -2014 

THỜI KHOÁ BIỂU TỪ TUẦN 28-31 HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013 -2014

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 23 HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013 -2014

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 22 HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013 -2014

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 21 HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013 -2014

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 20 HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013 -2014

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users1 khách trực tuyến.