Kiến thức y học

Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn xoa bóp thể thao

<!--[if !mso]> <! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif] -->

tham luận sinh viên tại hội thảo khoa y học TDTT

“TỰ HỌC ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA Y HỌC TDTT”

                                   Nguyễn Thị Hạnh – 47 YH

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

tiêu hóa 2

Hệ thống tiêu hóa

Hình ảnh đi bộ

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.