Tài liệu học tập

Ngân hàng câu hỏi và đáp án Sinh lý học TDTT II

CÂU HỎI ÔN THI

HỌC PHẦN II: SINH LÝ HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

Dành cho đại học chính quy Trường đại học TDTT Bắc Ninh

****************

Câu 1: Phân loại bài tập thể thao ( Khái niệm, quan điểm, cơ sở, kẻ bảng phân loại bài tập thể thao ) . Nêu đặc điểm chung của từng loại ?

Câu2 : . Đặc điểm sinh lý của cơ thể khi thực hiện các bài tập có công suất tối đa của bài tập có chu kỳ ?  

Ngân hàng câu hỏi và đáp án Sinh lý học TDTT I

CÂU HỎI  ÔN THI MÔN  SINH LÝ HỌC TDTT

HỌC PHẦN I – SINH LÝ CƠ SỞ

Dành cho đại học chính quy Trường đại học TDTT Bắc Ninh

***********

 Câu 1: Khái niệm, thành phần, chức năng của máu. Giải thích hiện tượng cô đặc máu trong hoạt động TDTT ?

Câu 2 :  Hồng cầu và chức năng của nó ? Sự biến đổi hồng cầu trong luyện tập  TDTT?

Ngân hàng câu hỏi và đáp án Y học II


 

Dành cho đại học chính quy Trường đại học TDTT Bắc Ninh

Câu 1. Khái niệm và phân loại xoa bóp?

Câu 2. Cơ chế tác động của xoa bóp đối với cơ thể?

Câu 3. Tác dụng của xoa bóp đối với các hệ cơ quan?

Câu 4. Chỉ định và chống chỉ định của xoa bóp?

Câu 5. Tác dụng sinh lý và kỹ thuật xoa vuốt?

Câu 6. Tác dụng sinh lý và kỹ thuật xoa miết?

Câu 7. Tác dụng sinh lý và kỹ thuật nhào cơ?

Câu 8. Tác dụng sinh lý và kỹ thuật xoa xát?

NHCH MÔN HỒI PHỤC

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN HỒI PHỤCTDTT
Dành cho đại học chính quy Trường đại học TDTT Bắc Ninh
 

Ngân hàng câu hỏi và đáp án Y học I

Dành cho đại học chính quy Trường đại học TDTT Bắc Ninh
 
Câu 1.

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users1 khách trực tuyến.