Thời khóa biểu tuần 37 học kỳ II năm học 2016-2017

THỨ

TIẾT

MÔN HỌC

KHOÁ 49

KHOÁ 50

KHOÁ 51

KHOÁ 52

2

1-2

 

 

 

 

3-4

 

VĐTL

TLTT-H55

XBTT-H21

5-6

 

 

 

 

7-8

 

 

 

Vũ đạo

3

1-2

 

Thi BB

NCKH-E5

 

3-4

 

YH

 

Sinh hóa-H21

5-6

 

 

BL

 

7-8

 

 

 

NL MLN-H41

4

1-2

 

 

SL-E5

 

3-4

 

Thi LL2-E8

 

Ngoại Ngữ

5-6

Thi TDCB

 

 

GPVĐ-H21

7-8

 

 

 

Sinh hóa-H21

5

1-2

 

Thi BĐ

TTK-H55

 

3-4

 

YH

 

 

5-6

Thi BN

 

BL

Sinh cơ-H45

7-8

 

 

 

 

6

1-2

 

VĐTL

Thi CCBĐ

NN

3-4

 

Thi YH

 

Pháp luật ĐC-H41

5-6

Thi DTH

 

 

 

7-8

 

 

 

Sinh cơ-H21

7

1-2

 

 

 

 

3-4

 

 

 

 

5-6

 

 

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.