Khoa Y học TDTT phối hợp cùng với Bộ môn Y sinh thành lập CLB sinh viên

Ngày 09/09/2015 được sự chấp thuận của lãnh đạo Nhà trường, Khoa Y học TDTT phối hợp cùng với Bộ môn Y sinh thành lập CLB Y học TDTT. Với mục đích cập nhật và phát triển chương trình đào tạo là công việc thường xuyên, định kỳ đối với các ngành học trong các cơ sở đào tạo. Qua đó tổng kết đánh giá quá trình triển khai đào tạo đối với chương trình cũ đồng thời cập nhật bổ xung và phát triển chương trình sao cho chương trình phù hợp với người học, đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội yêu cầu đối với người học khi ra trường.Công việc phát triển chương trình đào tạo có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cơ sở đào tạo, ảnh hưởng tới sự tồn tại hay phát triển của mỗi chương trình vì yêu cầu của xã hội ngày càng cao hơn đối với sinh viên khi ra trường.

Điều lệ CLB Y học TDTT:


Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.