ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH LÝ -HỌC LAI TẾT 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT

BỘ MÔN Y SINH HỌC TDTT

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN SINH LÝ HỌC TDTT – HỌC PHẦN I

(Dành cho Sinh viên các khóa học lại)

Câu 1 :   Trình bày khái niêm, thành phần và chức năng của máu.

Câu 2 : Hình dáng và cấu tao, chức năng của hồng cầu.Ảnh hưởng của TDTT đối với hồng cầu

 Câu 3 : Hệ nhóm máu ABO. Ứng dụng nhóm máu  trong truyền máu.

Câu 4 : Các chỉ số sinh lý của tim, Chu chuyển tim

Câu 5:    Khái niệm, phân loại huyết áp động mạch, Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp động mạch.

Câu  6: Các khái niệm về  hô hấp, Các thông số hô hấp.

Câu  7: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

Câu 8: Tác dụng của hormone  tuyến Yên, tuyến tụy 

Câu 9:  Cấu tạo của sợi cơ vân. Ảnh hưởng của luyện tập TDTT  đối với cơ vân. Các hình thức và chế độ co cơ. Nguồn năng lượng cần thiết trong co cơ.

                                                      Ngày 12 tháng 1 năm 2015

                                               GVC. Nguyễn Thị Thanh Nhàn          

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN SINH LÝ HỌC TDTT

 HỌC PHẦN 2

(Dành cho Sinh viên các khóa học lại )

Câu 1: Khái niệm, quan điểm và cơ sở sinh lý phân loại bài tập thể thao. Đặc điểm chung của từng loại bài tập.

Câu 2: Đặc điểm sinh lý  của cơ thể khi thực hiện  bài tập công suất tối đa

Câu 3: Đặc điểm sinh lý  của cơ thể khi thực hiện bài tập công suất trung bình

Câu4: khái niệm, cơ sở sinh lý và đặc điểm quá trình hình thành kỹ năng vận động.

Câu 5 : Cơ sở sinh lý của tố chất sức nhanh

Câu 6 : Cơ sở sinh lý của tố chất sức mạnh

Câu 7 : Cơ sở sinh lý của tố chất sức bền

Câu 8: Đặc điểm sinh lý của trạng thái cơ thể  trước vận động

Câu 9: Đặc điểm sinh lý của trạng thái cơ thể  trong vận động

 

Bắc Ninh ngày 20 tháng 1 năm 2015

 

 

GVC.  Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

 

 

.                                             

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.