Mẫu luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> <!--[endif] -->

                     MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

 

TRANG BÌA 1:

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

                             

                      TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

 

 

 TÊN TÁC GIẢ

 

 

 

 TÊN ĐỀ TÀI

 

 

 

 

            LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO  DỤC

                                             

 

                                                          

 

                                                    BẮC NINH – 201....

TRANG BÌA 2 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

                                 

                        TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

 

 

TÊN TÁC GIẢ

 

 

TÊN ĐỀ TÀI

 

                      

 

                     Chuyên ngành:       Giáo dục thể chất          Huấn luyện thể thao

                        Mã số:                     60140103                         60140104

 

            LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO  DỤC

                                                    

 

                                                                                 Hướng dẫn khoa học:

                                                                                                                                                                                                                                         PGS. TS.  Ng.  V. A

                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                    BẮC NINH – 201.....

TRANG 3

 

                                                                        LỜI CAM ĐOAN

 

                                                                        ..............................................................

                                                                        

                                                                                           Tác giả luận văn

 

 

 

 

TRANG 4.                    DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU

                   THƯỜNG DỤNG TRONG LUẬN VĂN

 

                            ...............................................................................................

 

Chú ý: - Thứ tự xắp xếp theo vần ABC của các chữ đầu

            -  Đây là phần không bắt buộc

 

           

TRANG  5.

               

       DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

 ( Có thể sử dụng dạng bảng sau)

Thể loại

 

số TT

                       Nội dung

Trang

 

  Bảng

3.1

3.2

 

 

 

 Chú ý:  Đây là nội dung không bắt buộc

   

TRANG TIẾP :

                                                 

                                                     MỤC LỤC                                    

                                                   

Phần mở đầu:  Bao gồm: Lý do chọn đề tài; Mục đích nghiên cứu;                     

                                        Nhiệm vụ nghiên cứu

 Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu

          1.1.

   1.1.1.

          1.1.1.1.

      Chú ý: - Chỉ trình bày đến mục và tiểu mục với 4 số như trên

           

 

TRANG TIẾP:

 Chú ý: - Từ trang này bắt đầu đánh số trang, ở trên, chính giữa cho đến hết phần danh mục các tài liệu tham khảo

Trình tự logic như sau:                

                                             PHẦN MỞ ĐẦU

  - Tính cấp thiết

- Tình trạng của vấn đề nghiên cứu( điểm công trình đã nghiên cứu)

- Tên đề tài

- Mục đích nghiên cứu

- Nhiệm vụ nghiên cứu:

                   CHƯƠNG 1.     TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 1.1.

   1.1.1.

      1.1.1.1.

                 CHƯƠNG 2.    PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

 2.1. Phương pháp nghiên cứu:

   2.1.1. Phương pháp đọc và phân tích tài liệu...

   ...................

 Chú ý: - Chỉ trình bày phương pháp được sử dụng trong luận văn

            - Yêu cầu về nội dung khi trình bày từng phương pháp : Nêu tên, mục đích sử dụng, cách thức tiến hành và đánh giá.

 2.2. Tổ chức nghiên cứu:

   2.2.1. Đối tượng nghiên cứu ( Chủ thể của đối tượng nghiên cứu )

   2.2.2. Phạm vi nghiên cứu:  Bao gồm khách thể nghiên cứu ( trên người nào? phân chia nhóm thế nào? ), qui mô ( số lượng ), không gian ( địa bàn ) và thời gian nghiên cứu ( kế hoạch nghiên cứu )             

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

( Hoặc đặt tên theo nhiệm vụ)

3.1.

   3.1.1.

  Chú ý: - Có thể lấy tên nhiệm vụ nghiên cứu làm tên chương nếu số chương trong     luận văn nhiều hơn 3 chương.

             - Chỉ được đánh số mục tối đa đến 4 số. Ví dụ:  2.2.2.1.

             - Số thứ tự của bảng, biểu đồ đánh theo số thứ tự chương. VD: Bảng 3.1.

             - Số và tên bảng trình bày ở phía trên đầu của bảng. Tên biểu đồ, sơ đồ ở phía dưới của biểu đồ.

             - Thứ tự của bảng, biểu đồ đánh theo thứ tự của từng loại riêng trong chương

                          

CHƯƠNG 4. ( nếu có )

(Theo mục tiêu)

4.1.

   4.1.1.

...........................

...........................

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Kiến nghị

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Yêu cầu: - Về bố cục chung: Các tài liệu được xắp xếp theo hai khối:

                   + Tài liệu tiếng Việt ( bao gồm tác giả trong nước và nước ngoài đã được dịch, xuất bản tại Việt Nam )

                   + Tài liệu tiếng nước ngoài ( là tài liệu nguyên bản, phải trình bày bằng chính chữ của nước đó)

               - Trình tự xắp xếp:

                  + Danh mục tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau

                  + Thứ tự được căn cứ vào chữ cái đầu của tên (với tác giả Việt) và họ

( với tác giả nước ngoài). Trường hợp trùng tên phải căn cứ vào các chữ tiếp theo, nếu cùng một tác giả thì căn cứ vào năm xuất bản( XB trước sắp trước)

                  + Nếu tài liệu không có tác giả( NQ,Thông tư...) thì sử dụng đơn vị quản lí thay tác giả và căn cứ vào chữ cái đầu và năm để xếp thứ tự 

              - Cách trình bày:

                  + Đối với sách: GK,Giáo trình, Tham khảo và các văn bản pháp luật.

  Ví dụ:      

                 01.  Ng. V. A (2007), Phương pháp luận, NXB, Nơi xuất bản

                 02.  Bộ GD & ĐT( 2000), Luật giáo dục, NXB Giáo dục, Bộ GD & ĐT

                 

                  + Đối với bài báo KH, hoặc Tên chương mục trong sách, Tên đề tài luận án thì in đứng và đặt trong ngoặc kép, tuyển tập hoặc sách chứa bài trích dẫn được  in nghiêng

  Ví dụ:     

                  03. Ng. V. A (2007), "Đánh giá trình độ tập luyện", Tuyển tập nghiên cứu khoa học  TDTT, NXB, nơi XB , Tr. 20 

                 

                  + Nếu tài liệu có sử dụng câu trích dẫn nguyên văn ở trong luận văn thì ở cuối cùng phải chỉ dẫn số trang

PHẦN PHỤ LỤC

     Chú ý: - Phần này không đánh số trang

              - Trên đầu trang của mỗi phụ lục phải đánh số thứ tự. VD. Phụ lục 1

              - Phụ lục không được quá dầy( > 1/3 số trang luận văn). Nếu vượt quá phải đóng tập riêng, để ngoài  

 Một số qui định chung

  - Tỷ trọng giữa các chương phải cân đối

 - Font chữ: Vn Time hoặc Times New Roman

 - Cỡ chữ: 13-14; Trang: A4; Cách dòng 1.5 line

 - Căn lề: Phải: 3.5; Trái: 1.5; Trên: 2.5; Dưới: 2.0

 - Không dùng các kí hiệu như: *, _, #...để đánh dấu dòng

 - Nếu Bảng hay Biểu đồ chiếm toàn bộ trang thì không đánh số trang

 - Đánh số chương mục theo kiểu phân cấp, chỉ được dùng 4 cấp trong luận văn

 - Văn phong khoa học phải ngắn gọn, trong sáng, dễ hiểu, và thường được dùng ở thể bị động. Ví dụ: Không nên viết  "Chúng tôi đã tổ chức thực nghiệm trong 3 năm", mà viết " Đề tài được tổ chức thực nghiệm trong 3 năm"

 - Câu trích dẫn được đặt trong ngoặc kép "....", chỉ dẫn tài liệu trích dẫn được đặt trong ngoặc vuông. Ví dụ: [ 43, tr 89 ]

 - Bảng dọc được quay vào trong( phía gáy).

 Nguyễn Văn Hướng

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.