THÔNG BÁO ĐIỂM HP MÔN SINH LÝ - HP 1 KHOÁ 46 HỌC LẠI

                   ĐIỂM THI HỌC PHẦN MÔN SINH LÝ HP 1

                                     HỌC LẠI KHÓA 46

1. Khoa SP

 

TT

TÊN

10%

30%

60%

Tổng trọng số

Bằng chữ

1

Chương BB

10

8

8

8

Tám

2

Hiếu BB

10

6

9

8

Tám

3

Hùng BB

10

6

6

6

Sáu

4

Kiên BB

9

8

8

8

Tám

5

Bình BC

10

5

7

7

Bẩy

6

Giới BC

9

6

6

6

Sáu

7

Hiển BC

10

7

7

7

Bẩy

8

Chu Nam BC

10

8

3

5

Năm

9

Vũ Nam BC

10

7

8

8

Tám

10

Phong BC

8

8

3

5

Năm

11

Thịnh BC

8

5

0

2

Hai

12

Khôi BĐ

8

6

5

6

Sáu

13

Tùng BN

9

8

3

5

Năm

14

Dũng BN

10

8

2

5

Năm

15

Linh BR

8

7

6

7

Bẩy

16

Đại BS

10

6

3

5

Năm

17

Tống Dũng BS

9

7

3

5

Năm

18

Toàn BS

10

7

8

8

Tám

19

Đoàn CL

8

7

5

6

Sáu

20

Đức CL

8

7

3

5

Năm

21

Điệp CV

9

5

6

6

Sáu

22

T. Anh ĐK

10

9

5

7

Bẩy

23

Tùng ĐK

10

8

4

6

Sáu

24

Đông QV

10

7

4

6

Sáu

25

Hằng QV

10

8

2

5

Năm

26

Vũ Văn Anh QV 45

10

6

5

6

Sáu

 

 

2. Khoa Huấn luyện

 

TT

TÊN

10%

30%

60%

Tổng trọng số

Bằng chữ

1

Dũng BB

10

5

6

6

Sáu

2

T. Anh  BB

10

7

6

7

Bẩy

3

Quang BB

9

9

5

7

Bẩy

4

Trung BB

9

8

8

8

Tám

5

Từ BC

8

6

4

5

Năm

6

Minh BC

10

6

5

6

Sáu

7

Thảo  BĐ

10

9

5

7

Bẩy

8

Phong ĐK

8

5

5

5

Năm

9

Ba ĐK

7

6

4

5

Năm

10

Loan ĐK

9

5

4

5

Năm

11

Biên ĐK

9

5

6

6

Sáu

12

Lâm ĐK

8

8

6

7

Bẩy

 

Hòa QV

10

7

8

8

Tám

13

Thanh QV

10

6

7

7

Bẩy

14

Ngô Thanh QV

10

8

8

8

Tám

15

Sơn QV

8

9

5

7

Bẩy

16

P. Trang    Võ

9

5

9

8

Tám

17

Tú  võ

9

8

5

6

Sáu

18

Phong     Võ

8

5

4

5

Năm

19

H Trang  Võ

9

8

8

8

Tám

20

Hợi         Võ

8

6

5

6

Sáu

21

Toàn       Võ

10

5

7

7

Bẩy

22

Trường   Võ

10

5

5

6

Sáu

23

Ng. Hằng Võ

10

8

7

8

Tám

24

Ngô Trang Võ

10

8

7

8

Tám

25

Tuấn  võ

10

8

8

8

Tám

26

Thu Hà

10

8

6

7

Bẩy

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users2 khách trực tuyến.