THÔNG BÁO ĐIỂM HP MÔN SINH LÝ -LIÊN THÔNG 1

THÔNG BÁO ĐIỂM HP  MÔN SINH LÝ HỌC TDTT – LIÊN THÔNG 1

Các SV nợ điểm và chua thi lần 2, cải thiện điểm  xem thông báo thi lần 2 của Phòng đào tạo: (Tiết 7 +8 Thứ 6 ngày 9 tháng 5 năm 2014)

THÔNG BÁO:

PĐT thông báo cho các SV đi tham gia đồng diễn cho Tỉnh Ninh Bình được điểm học phần lần 1 từ 7 đến 8 điểm(Tùy theo ý thức học tập của môn học).

Các SV có nhu cầu thi cải thiện lần 2 đến các khoa mua phiếu cải thiện

 

    LỚP BẮN SÚNG

TT

TÊN

10%

30%

60%

Tổng trọng số

Bằng chữ

1

Dân

9

7

2

4

Bốn

2

Dương

8

9

5

7

Bẩy

3

 Kiều My

10

9

7

8

Tám

4

Tuấn Mạnh

10

9

5

7

Bẩy

5

Trần Mạnh

6

7

5

6

Sáu

6

Vũ  Mạnh

8

7

3

5

Năm

7

Nga

10

7

8

8

Tám

8

Nghĩa

8

7

7

7

Bẩy

9

Hồng Ngọc

10

9

7

8

Tám

10

Đinh Ngọc

10

9

7

8

Tám

11

Ngụy

10

6

4

5

Năm

12

Nhung

6

6

1

3

Ba

13

Nhặt

10

8

1

4

Bốn

14

Phong

10

6

9

8

Tám

15

Phú

10

7

5

6

Sáu

16

Quyền

10

6

2

4

Bốn

17

Lê Quân

8

7

7

7

Bẩy

18

Ngọc Quân

9

9

5

7

Bẩy

19

Quỳnh

10

7

8

8

Tám

20

Quý

10

7

6

7

Bẩy

21

Thuấn

10

9

7

8

Tám

22

Thùy

10

8

8

8

Tám

23

Thành

8

6

3

4

Bốn

24

Thảo

9

6

8

8

Tám

25

Thắm

10

7

5

6

Sáu

26

Thắng

9

6

0

3

Ba

27

 Tiến

10

9

5

7

Bẩy

28

Văn Toàn

10

6

3

5

Năm

29

Trang

8

8

8

8

Tám

30

Trọng

10

6

3

5

Năm

31

Tâm

10

9

7

8

Tám

32

Tưởng

10

7

5

6

Sáu

33

Tình

10

8

7

8

Tám

34

Tính

10

7

8

8

Tám

35

Vương Tính

10

7

8

8

Tám

36

Tịnh

10

8

1

4

Bốn

37

Tùng

10

9

7

8

Tám

38

Vinh

10

7

6

7

Bẩy

39

10

7

2

4

Bốn

40

Vững

10

8

3

5

Năm

 

 

 

 

 LỚP BB

TT

TÊN

10%

30%

60%

Tổng trọng số

Bằng chữ

1

Vân Anh

10

8

8

8

Tám

2

Ngoc Anh

9

8

3

5

Năm

3

Ba

8

9

4

6

Sáu

4

 Biên

10

6

7

7

Bẩy

5

Chiêu

10

7

7

7

Bẩy

6

 Chương

8

7

2

4

Bốn

7

10

8

7

8

Tám

8

Cương

8

9

8

8

Tám

9

Cường

10

6

0

3

Ba

10

Diễm

10

8

0

3

Ba

11

Dung

10

7

8

8

Tám

12

Đăng

10

8

1

4

Bốn

13

Đông

10

7

3

5

Năm

14

Đại

10

9

6

7

Bẩy

15

Đạt

10

7

4

6

Sáu

16

Dũng

10

9

1

4

Bốn

17

Tiến Dũng

10

7

4

6

Sáu

18

Giang

10

9

7

8

Tám

19

Hiệp

10

6

1

3

Ba

20

Thanh Hoa

9

6

8

8

Tám

21

Ng  Hòa

10

9

7

8

Tám

22

Trần Hòa

8

9

7

8

Tám

23

Hoài

10

9

7

8

Tám

24

Hoàn

10

9

5

7

Bẩy

25

Trần Hoàng

10

9

4

6

Sáu

26

Duy Hoàng

8

7

4

5

Năm

27

Huyền

10

9

7

8

Tám

28

Huấn

10

7

3

5

Năm

29

 Hưng

10

9

8

9

Chín

30

Hường

10

9

7

8

Tám

31

Phúc Hưởng

9

8

1

4

Bốn

32

10

9

7

8

Tám

33

Văn Hà

10

9

4

6

Sáu

34

Hồng

10

9

7

8

Tám

35

Việt Hùng

10

9

5

7

Bẩy

36

Lan

10

9

7

8

Tám

37

Long

10

9

7

8

Tám

38

P Thành Luân

9

7

0

3

Ba

39

Đào Luân

10

8

2

5

Năm

40

Nhật Lệ

10

9

7

8

Tám

41

Lịch

10

9

7

8

Tám

42

Lụa

10

8

NCLD

 

 

43

Phước

10

7

8

8

Tám

44

 Trang

10

7

8

8

Tám

45

 Tường

10

7

6

7

Bẩy

 

 

 

 

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.