HƯỚNG DẪN HỌC ÔN MÔN SINH LÝ HỌC TDTT - HP 2

 

 

HƯỚNG DẪN HỌC ÔN MÔN SINH LÝ HỌC TDTT - HP 2

  1. Khái niệm bài tập thể thao, cho ví dụ
  2. Quan điểm phân loại bài tập thể thao theo quan điểm của Pharơphen, Cho ví dụ ?
  3. Cơ sở  phân loại sinh lý các bài tập thể thao.
  4. Đặc điểm chung của các bài tập thể thao
  5. Đặc điểm sinh lý  hệ tim mạch trong bài tập công suất tối đa
  6. Đặc điểm sinh lý  hệ tim mạch trong bài tập công suất dưới tối đa
  7. Đặc điểm sinh lý  hệ tim mạch trong bài tập công suất trung bình
  8. Đặc điểm sinh lý  hệ hô hấp trong bài tập công suất tối đa
  9. Đặc điểm sinh lý  hệ hô hấp trong bài tập công suất dưới tối đa

10. Đặc điểm sinh lý  hệ hô hấp trong bài tập công suất trung bình

11. Đặc điểm cung cấp năng lượng của  bài tập công suất  tối đa

12. Đặc điểm cung cấp năng lượng của  bài tập công suất dưới tối đa

13. Đặc điểm cung cấp năng lượng của  bài tập công suất  trung bình

14. Đặc điểm sinh lý  hệ bài tiết trong bài tập công suất trung bình

15. Nguyên nhân mệt mỏi của bài tập công suất tối đa

16. Nguyên nhân mệt mỏi của bài tập công suất dưới tối đa

17. Nguyên nhân mệt mỏi của bài tập công suất trung bình.

18. Đặc điểm  sinh lý của  trạng thái  sẵn sàng

19. Đặc điểm  sinh lý của  trạng thái  bồn chồn và các biện pháp khắc phục?

20. Đặc điểm  sinh lý của  trạng thái  thờ ơ và các biện pháp khắc phục?

21. Diễn biến sinh lý của  trạng thái trước vận động, mức độ biến đổi phụ thuộc vào yếu tố nào?

22.  Diễn biến sinh lý của  trạng thái bắt đầu vận động

23. Thế nào là trạng thái ổn định giả.  Trạng thái ổn định giả  xuất hiện ở bài tập nào?

24. Thế nào là trạng thái ổn định thật.  Trạng thái ổn định thật xuất hiện ở bài tập nào?

25.  Những biểu hiện của cực điểm và  biện pháp khắc phục cực điểm?

26.  Cực điểm phụ thuộc vào yếu tố nào.

27. Các giai đoạn của mệt mỏi, Phân loại mệt mỏi

28.  Cơ chế  gây  mệt mỏi?

29. Khái niệm, bản chất sinh lý của sự hình thành  kỹ  năng vận động

30. Cơ sở , cơ chế sinh lý của sự hình thành  kỹ  năng vận động

31. Các giai đoạn hình thành kỹ  năng vận động

32. Khái niêm, bản chất của tố chất sức mạnh

33. Khái niêm, bản chất của tố chất sức nhanh

34. Khái niêm, bản chất của tố chất sức bền

35. Phương pháp phát triển sức nhanh.

36. Phương pháp phát triển sức mạnh

37. Phương pháp phát triển sức bền

38.  Đặc điểm cấu tạo sợi cơ của VĐV sức nhanh, sức mạnh, sức bền.

GVC. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.