ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN-MÔN SINH LÝ HỌC TDTT HP2

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN SINH LÝ HỌC TDTT

 HỌC PHẦN 2

(Dành cho ĐH khóa 48)

 

Câu 1: Khái niệm, quan điểm và cơ sở sinh lý phân loại bài tập thể thao.Đặc điểm chung của từng loại bài tập.

Câu 2: Đặc điểm sinh lý  của cơ thể khi thực hiện  bài tập công suất tối đa

 Câu 3: Đặc điểm sinh lý  của cơ thể khi thực hiện  bài tập công suất dưới tối đa

Câu 4: Đặc điểm sinh lý  của cơ thể khi thực hiện bài tập công suất trung bình

Câu 5: khái niệm, cơ sở sinh lý và đặc điểm quá trình hình thành kỹ năng vận động.

Câu 6 : Cơ sở sinh lý của tố chất sức nhanh

Câu 7 : Cơ sở sinh lý của tố chất sức mạnh

Câu 8 : Cơ sở sinh lý của tố chất sức bền

Câu 9: Đặc điểm sinh lý của trạng thái cơ thể  trước vận động

Câu 10: Đặc điểm sinh lý của trạng thái cơ thể  trong vận động

                                        Bắc Ninh ngày 10 tháng 3 năm 2013.

                                         GVC. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.