KẾ HOẠCH KẾT THÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014

KẾ HOẠCH KẾT THÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014

1. Thời gian: công tác giảng dạy, học tập và thi các học phần kết thúc vào tuần 24 (thứ 7 ngày 18/01/2014)

2. Thời gian nghỉ Tết nguyên đán 2014 (03 tuần): sinh viên toàn trường nghỉ tết 2014 từ tuần 25 đến hết tuần 27 (từ ngày 20/01/2014 đến 09/02/2014).

Kế hoạch kết thúc học tập học kỳ I và nghỉ Tết Nguyên đán như sau:

- Đại học 46: Học và thi học kỳ VII đến hết tuần 24 (19/01/2014). Nghỉ tết theo kế hoạch nhà trường. Từ thứ 2 ngày 10/02/2014 (tuần 28) học tập học kỳ VIII (năm thứ 4).

- Đại học 47: Học và thi học kỳ V đến hết tuần 21(29/12/2014). Nghỉ tết theo kế hoạch nhà trường. Tuần 28,29,30,31 (từ ngày 10/02/2014) thực tập lần I theo kế hoạch. Từ thứ 2 ngày 10/3/2014 (tuần 32) học tập học kỳ VI (năm thứ 3).

- Đại học 48: Học và thi học kỳ III đến hết tuần 23 (02/01/2014). Nghỉ tết theo kế hoạch nhà trường. Từ thứ 2 ngày 10/02/2014 (tuần 28) học tập học kỳ IV (năm thứ 2).

- Đại học 49: Học và thi học kỳ I đến hết tuần 23 (12/01/2014). Tuần 22,23,24 học quân sự. Nghỉ tết theo kế hoạch nhà trường. Từ thứ 2 ngày 10/02/2014 (tuần 28) học tập học kỳ II (năm thứ nhất).

- Cao đẳng khóa II: Học và thi học kỳ V đến hết tuần 24 (19/01/2014). Nghỉ tết theo kế hoạch nhà trường. Từ thứ 2 ngày 10/02/2014 (tuần 28) học tập học kỳ VI (năm thứ 3).

- Cao đẳng khóa III: Học và thi học kỳ III đến hết tuần 19 (15/12/2014). Nghỉ tết theo kế hoạch nhà trường. Từ thứ 2 ngày 10/02/2014 (tuần 28) học tập học kỳ IV (năm thứ 2).

- Cao đẳng khóa IV: Học và thi học kỳ I đến hết tuần 21 (29/12/2014). Nghỉ tết theo kế hoạch nhà trường. Từ thứ 2 ngày 10/02/2014 (tuần 28) học tập học kỳ II (năm thứ nhất).

- Liên thông khóa 1: Học và thi học kỳ I đến hết tuần 24 (19/01/2014). Nghỉ tết theo kế hoạch nhà trường. Từ thứ 2 ngày 10/02/2014 (tuần 28) học tập học kỳ II (năm thứ nhất).

 

 

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.