ĐIỂM MÔN GIẢI PHẪU - KHÓA 49 - LẦN 2 + CẢI THIỆN

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->

<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if !mso]>

<![endif]--><!--[if gte mso 10]>

<![endif]-->

ĐIỂM GIẢ PHẪU – KHOA 49 - LẦN 2 + CẢI THIỆN

KHOA SƯ PHẠM – L2

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

SBD

10%

30%

60%

Tổng 

1

Đỗ Duy Ánh

BB

491002

10

7

5

6

2

Lò Văn Đông

BB

491004

4

4

0

2

3

Trần Minh Đức

BB

491005

10

3

5

5

4

Vũ Thường Khoa

BB

491009

8

8

4

6

5

Nguyễn Thanh Tùng

BB

491018

10

9

0

4

6

Hoàng Đan Tú

BB

491019

10

9

5

7

7

Hoàng Bình Vượng

BB

491020

4

6

3

4

8

Nông Văn Cát

BC

491025

10

4

4

5

9

Nguyễn Thị Dung

BC

491027

10

9

7

8

10

Đặng Võ Trường Duy

BC

491029

2

4

3

3

11

Nguyễn Bá Đức

BC

491030

10

9

3

6

12

Bùi Thị Liên

BC

491041

10

9

5

7

13

Phạm Đăng Minh

BC

491043

4

4

5

5

14

Lê Thị Nga

BC

491045

10

8

3

5

15

Ngô Trọng Nghĩa

BC

491047

6

4

3

4

16

Đỗ Anh Quốc

BC

491049

2

6

2

3

17

Đoàn Thị Thúy

BC

491051

10

9

5

7

18

Phan Văn Thành

BC

491052

10

9

4

6

19

Đoàn Đức Trọng

BC

491055

8

6

0

3

20

Lê Tuấn Anh

BD

491064

10

9

5

7

21

Phan Thị Chinh

BD

491066

10

9

3

6

22

Hoàng Văn Công

BD

491067

10

7

4

6

23

Bùi Mạnh Duy

BD

491069

10

9

3

6

24

Đỗ Tiến Được

BD

491070

10

9

4

6

25

Trần Văn Đức

BD

491072

10

9

7

8

26

Lê Lường Dương

BD

491073

10

9

4

6

27

Nguyễn Đình Dương

BD

491074

8

9

3

5

28

Phạm Thị Hồng Gấm

BD

491075

10

9

4

6

29

Cấn Văn Hiếu

BD

491076

10

9

5

7

30

Nguyễn Quang Khải

BD

491080

4

3

3

3

31

Lưu Văn Linh

BD

491082

8

6

6

6

32

Nguyễn Duy Linh

BD

491083

4

4

6

5

33

Nguyễn Văn Thể

BD

491090

10

9

5

7

34

Đỗ Văn Toản

BD

491091

10

8

4

6

35

Đoàn Xuân Trượng

BD

491092

9

8

4

6

36

Nguyễn Anh Tuấn

BD

491093

2

3

2

2

37

Đặng Tài Tuấn

BD

491094

8

3

4

4

38

Nguyễn Quang Tân

BD

481078

0

4

2

2

39

Phạm Văn Tài

BD

491096

9

8

5

6

40

Nguyễn Mạnh Tùng

BD

491097

6

8

3

5

41

Nguyễn Văn Tùng

BD

491098

10

8

4

6

42

Trương Cao Vinh

BD

491099

8

5

4

5

43

Nguyễn Thị Thanh Hoài

BL

491106

10

8

3

5

44

Nguyễn Văn Khang

BL

491110

6

6

4

5

45

Nông Đức Lương

BL

491113

10

8

4

6

46

Bùi Đăng Thanh

BL

491116

8

6

3

4

47

Bùi Anh Thiện

BL

491117

10

8

3

5

48

Hà Quỳnh Trang

BL

491119

10

9

3

6

49

Lê văn Tuyên

BL

491121

10

9

0

4

50

Đoàn Ngọc Ánh

BN

491128

10

8

4

6

51

Lê Văn Hoàng

BN

491136

10

9

5

7

52

Nguyễn Văn Nam

BN

491144

10

8

5

6

53

Nguyễn Văn Quảng

BN

491146

4

4

4

4

54

Đỗ Hồng Diệp

BR

491151

9

9

3

5

55

Phan Hồng Diệu

BR

491152

9

9

4

6

56

Nghiêm Xuân Hòa

BR

491155

4

3

0

1

57

Triệu Văn Lực

BR

491159

10

9

4

6

58

Nguyễn Thị Phương Nam

BR

491160

10

8

4

6

59

Ngô Thị Phong

BR

491162

8

5

2

4

60

Đoàn Thái Sơn

BR

491164

10

3

5

5

61

Lê Duy Toàn

BR

491167

5

3

0

1

62

Hà Xuân Trường

BR

491168

8

4

2

3

63

Hoàng Xuân Bình

BS

491173

6

6

4

5

64

Mã Văn Đức

BS

491174

6

5

3

4

65

Lục Thị Huyền

BS

491175

10

9

5

7

66

Nguyễn Trọng Hào

BS

491176

10

3

4

4

67

Ngô Thị Hạnh

BS

491177

4

4

0

2

68

Nông Văn Hòa

BS

491178

10

5

2

4

69

Hà Trọng Kiên

BS

491179

8

4

3

4

70

Lý Văn Kỳ

BS

491180

2

6

6

6

71

Nguyễn Văn Lương

BS

491182

4

3

3

3

72

Chu Kim Thoa

BS

491186

8

5

4

5

73

Nguyễn Hà Trang

BS

491188

10

4

4

5

74

Ngô Thanh Tùng

BS

491189

10

5

2

4

75

Phạm Tuấn Anh

CL1

491191

8

8

2

4

76

Đặng Ngọc Anh

CL1

491192

6

8

3

5

77

Vũ Sao Băng

CL1

491193

8

8

3

5

78

Dương Hải Hoàn

CL1

491196

10

9

7

8

79

Nguyễn Thanh Hải

CL1

491198

8

8

2

4

80

Đào Thanh Hải

CL1

491199

6

8

4

5

81

Trương Văn Hùng

CL1

491200

10

8

4

6

82

Trần Thị Hồng Nhung

CL1

491203

10

8

2

5

83

Nguyễn Văn Thúy

CL1

491205

10

8

2

5

84

Nguyễn Đăng Thắng

CL1

491206

9

9

6

7

85

Nguyễn Thị Thu Thủy

CL1

491208

10

5

4

5

86

Nguyễn Đức Trung

CL1

491209

4

3

0

1

87

Đinh Chí Cường

CV1

491211

0

4

0

1

88

Đỗ Huy Dương

CV1

491212

8

3

0

2

89

Nguyễn Thị Hoài Linh

CV1

491213

9

9

5

7

90

Hoàng Kỳ Luân

CV1

491214

10

9

5

7

91

Phạm Văn Luân

CV1

491215

2

4

5

4

92

Đinh Văn Phú

CV1

491218

10

5

3

4

93

Đinh Duy Sơn

CV1

491220

5

3

2

3

94

Nguyễn Văn Thắng

CV1

491223

6

3

2

3

95

Hoàng Văn Thọ

CV1

491224

0

4

0

1

96

Ngô Văn Toản

CV1

491225

4

2

2

2

97

Nguyễn Đình Văn

CV1

491227

0

3

2

2

98

Kim Trọng Xuyên

CV1

491228

4

7

3

4

99

Dương Chí Bằng

DK1

491231

0

5

3

3

100

Tô Thị Bẩy

DK1

491232

8

4

3

4

101

Nguyễn Tiến Đạt

DK1

491235

10

9

4

6

102

Đinh Văn Độ

DK1

491237

10

9

5

7

103

Lý Thị Hạnh

DK1

491243

10

8

3

5

104

Nguyễn Thị Hạnh

DK1

491244

10

9

4

6

105

Lưu Thị Kim Oanh

DK1

491249

10

9

5

7

106

Nguyễn Văn Thanh

DK1

491252

10

9

5

7

107

Đoàn Xuân Trường

DK1

491256

8

4

0

2

108

Trần Thị Tuyết

DK1

491257

10

9

4

6

109

Lê Thành Tuấn

DK1

491258

8

8

2

4

110

Nguyễn Đình Vững

DK1

491265

10

2

0

2

111

Nguyễn Quang Duy

QV1

491268

10

4

4

5

112

Nguyễn Hoàng Hiệp

QV1

491270

4

2

3

3

113

Vũ Đức Huy

QV1

491274

6

6

2

4

114

Tạ Văn Minh

QV1

491277

10

9

3

6

115

Nguyễn Phương Nam

QV1

491278

4

2

0

1

116

Nguyễn Mạnh Tiến

QV1

481308

6

9

5

6

117

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

TD1

491288

10

8

4

6

118

Nguyễn Tuấn Anh

TD1

491289

10

8

5

6

119

Nguyễn Văn Dư

TD1

491291

6

6

5

5

120

Lê Văn Hạnh

TD1

491294

10

9

4

6

121

Phạm Thị Linh

TD1

491295

10

9

7

8

122

Phan Thị Hồng Nhung

TD1

491298

10

9

5

7

123

Trịnh Ngọc Oánh

TD1

491300

10

9

5

7

124

Hà Văn Phước

TD1

491302

10

8

3

5

125

Phạm Văn Thiện

TD1

491307

10

8

4

6

126

Vũ Hồng Duy

VA1

491314

4

5

3

4

127

Vũ Văn Đạt

VA1

491315

10

9

2

5

128

Nguyễn Văn Hòa

VA1

491316

10

8

3

5

129

Nguyễn Hải Hoàng

VA1

491317

10

9

7

8

130

Trương Văn Hưng

VA1

491319

6

3

5

5

131

Bùi Công Hải

VA1

491320

10

8

3

5

132

Nguyễn Chí Minh

VA1

491324

10

5

2

4

133

Lương Văn Mỹ

VA1

491325

10

9

4

6

134

Đặng Thị Lệ Thảo

VA1

491328

10

9

5

7

135

Phạm Văn Trung

VA1

491331

10

9

5

7

136

Lò Văn Tùng

VA1

491333

10

9

3

6

137

Nguyễn Văn Tùng

VA1

491334

8

5

2

4

138

Bàn Văn Vàng

VA1

491335

10

9

5

7

139

Kiều Tuấn Anh

VO1

491337

8

9

5

7

140

Vũ Xuân Chiến

VO1

491339

8

4

3

4

141

Đào Tất Chính

VO1

491341

10

4

4

5

142

Trần Quang Đạt

VO1

491343

2

3

0

1

143

Phùng Quang Huy

VO1

491346

10

9

3

6

144

Nguyễn Thành Nam

VO1

491353

8

9

6

7

145

Phạm Tiến Ngọc

VO1

491355

10

9

3

6

146

Lưu Đình Nhiệm

VO1

491356

10

9

5

7

147

Vũ Thị Phương

VO1

491358

10

9

5

7

148

Nguyễn Văn Quang

VO1

491359

7

9

6

7

149

Nguyễn Mạnh Quyết

VO1

491360

10

9

3

6

150

Huỳnh Tuấn Thanh

VO1

491361

10

3

3

4

151

Nguyễn Tiến Thanh

VO1

491362

9

3

3

4

152

Lê Thế Tiến

VO1

491364

10

7

2

4

153

Trần Xuân Tiệp

VO1

491365

10

9

5

7

154

Đào Khả Trung

VO1

491367

10

5

3

4

155

Vũ Mạnh Tú

VO1

491370

10

9

7

8

156

Nguyễn Thị Hải Uyên

VO1

491371

9

8

3

5

 

KHOA HUẤN LUYỆN - LẦN 2

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

SBD

10%

30%

60%

Tổng

1

Nguyễn Thị Hà Anh

BL

492003

10

9

2

5

2

Trương văn Chung

BL

492005

8

3

0

2

3

Hoàng Trọng Chương

BL

492006

8

3

4

4

4

Nguyễn Văn Căn

BL

492007

10

9

5

7

5

Thiều Công

BL

492008

10

9

7

8

6

Lê Văn Cương

BL

492009

10

9

5

7

7

Nguyễn Thị Diễm

BL

492011

8

2

4

4

8

Nguyễn Diên Duy

BL

492012

9

8

5

6

9

Phạm Hữu Đạt

BL

492013

10

9

5

7

10

Giang Thị Khánh Hòa

BL

492015

10

9

3

6

11

Hoàng Thị Thu Phương

BL

492021

8

5

0

2

12

Trần Đức Tùng

BL

492028

10

9

6

7

13

Đinh Công Ánh

DK

492031

10

8

3

5

14

Vũ Ngọc Chinh

DK

492033

4

5

0

2

15

Phạm Quang Vinh

DK

492055

9

8

5

6

16

Đoàn Thị Vân Anh

VA

492061

10

9

7

8

17

Ngọ Văn Bình

VA

492062

10

9

5

7

18

Hà Minh Đức

VA

492064

10

7

4

6

19

Thân Thị Khánh Linh

VA

492073

10

9

7

8

20

Vũ Thị Kim Luyện

VA

492075

10

9

5

7

21

Võ Thị Phi

VA

492077

10

9

7

8

22

Đới Đăng Tài

VA

492083

8

8

0

3

23

Nguyễn Tự Thế Anh

VO

492084

10

8

5

6

24

Đỗ Duy Dương

VO

492092

10

9

6

7

25

Mầu Văn Dũng

VO

492093

10

9

5

7

26

Chu Đức Hiếu

VO

492097

2

2

0

1

27

Nguyễn Văn Hiếu

VO

492098

6

4

2

3

28

Nguyễn Thị Hương

VO

492108

4

4

3

3

29

Nguyễn Thị Lan Hương

VO

492109

8

9

2

5

30

Mã Tiểu Lam

VO

492113

2

4

0

1

31

Trần Mỹ Linh

VO

492115

10

9

4

6

32

Trương Thị Ngọc Oanh

VO

492124

10

8

4

6

33

Phùng Thị Thu Thảo

VO

492131

10

7

6

7

34

Lê Huy Thắng

VO

492134

6

9

6

7

35

Doãn Tiến Trung

VO

492136

10

8

2

5

36

Phạm Thị Vân

VO

492142

8

4

5

5

 

KHOA QUẢN LÝ – L2

 

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ BÁO
DANH

10%

30%

60%

Tổng

1

Kiều Tuấn Anh

494001

10

8

0

3

2

Nguyễn Thái Anh

494002

8

6

0

3

3

Đặng Thế Anh

494004

6

9

7

8

4

Đinh Thị Ánh

494005

10

9

7

8

5

Nguyễn Văn Biển

494006

10

8

4

6

6

Lưu Thành Chung

494007

2

6

3

4

7

Đinh Khắc Cần

494010

10

4

0

2

8

Đặng Văn Duy

494011

6

3

3

3

9

Nguyễn Văn Đoan

494012

10

9

7

8

10

Hoàng Văn Dương

494015

9

9

5

7

11

Hoàng Tiến Dũng

494016

9

9

7

8

12

Vũ Tiến Dũng

494017

10

9

7

8

13

Nguyễn Sĩ Giáp

494018

4

6

4

5

14

Vũ Quốc Huy

494021

10

9

3

6

15

Nguyễn Thị Thu Huyền

494023

10

9

5

7

16

Nguyễn Thanh Huệ

494024

10

9

7

8

17

Ngô Văn Hải

494026

10

8

3

5

18

Nguyễn Duy Khánh

494028

10

4

4

5

19

Phạm Thị Diệu Linh

494030

10

9

7

8

20

Nguyễn Việt Long

494032

6

3

0

2

21

Nguyễn Đường Long

494033

4

4

4

4

22

Nguyễn Văn Lâm

494036

8

9

5

7

23

Bùi Văn Lương

494037

8

8

0

3

24

Chu Thị Mến

494038

10

9

3

6

25

Ngô Xuân Nghĩa

494040

9

8

5

6

26

Phùng Đại Nghĩa

494041

6

6

4

5

27

Trương Thế Nguyên

494042

8

3

5

5

28

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

494043

9

9

3

5

29

Phan Văn Phú

494044

10

9

4

6

30

Nguyễn Tiến Phúc

494045

4

3

4

4

31

Lê Hồng Quang

494046

10

9

8

9

32

Nguyễn Như Quang

494047

6

3

0

2

33

Đỗ Anh Sơn

494053

10

9

5

7

34

Nguyễn Hữu Thủy

494054

6

2

0

1

35

Đỗ Đình Thông

494055

6

4

3

4

36

Nguyễn Thị Thanh Thảo

494056

10

9

5

7

37

Trần Tiến

494058

6

5

3

4

38

Lê Văn Trường

494060

8

5

4

5

39

Vũ Xuân Trường

494061

8

4

3

4

40

Bùi Đức Trọng

494062

8

4

0

2

41

Hồ Anh Tuấn

494064

10

9

5

7

42

Nguyễn Xuân Tuấn

494066

6

7

3

5

43

Nguyễn Chí Tài

494069

7

9

5

6

44

Nguyễn Minh Tùng

494070

10

8

6

7

45

Ngô Xuân Tùng

494071

8

9

0

4

46

Tạ Duy Tùng

494072

10

9

2

5

47

Trần Hữu Vũ

494073

10

9

5

7

 

KHOA Y HỌC – L2

 

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ BÁO
DANH

10%

30%

60%

Tổng

1

Nguyễn Văn An

493001

4

4

0

2

2

Nguyễn Nhật Anh

493002

10

6

2

4

3

Đào Tuấn Anh

493003

7

5

2

3

4

Phạm Việt Cường

793004

6

6

3

4

5

Nguyễn Văn Duy

493006

10

5

5

6

6

Nguyễn Tùng Dương

493007

10

5

4

5

7

Lưu Công Hoàng

493010

6