CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỒI PHỤCTDTT

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỒI PHỤCTDTT

Dành cho đại học khóa 46 Trường đại học TDTT Bắc Ninh

Câu1: Khái niệm về hồi phục (khái niệm hồi phục, sự hồi phục, trạng thái, quá trình,giai đoạn hồi phục), bản chất, đặc điểm và phân loại quá trình hồi phục.

Câu 2.Trình bày các quy luật diễn biến các quá trình hồi phục chức năng cơ thể vận động viên trong tập luyện và thi đấu TDTT.

Câu 3. Trình bày các giai đoạn của quá trình hồi phục.

Câu 4. Trình bầy các quy luật chung của quá trình hồi phục các chức năng? cho vị dụ thực tế trong hoạt động môn TT chuyên sâu.

Câu 5. Diễn biến quá trình hồi phục cơ thể VĐV khi thực hiện các lượng vận động thể lực có các tính chất khác nhau.

Câu 6. Khái niệm mệt mỏi (theo quan điểm xã hội, tâm lý, y sinh và kết luận). Hiện nay, tồn tại nhiều khái niệm khác nhau về mệt mỏi tuỳ theo các khía cạnh khác nhau (sinh lý, tâm lý, xã hội ).

Câu 7. Cơ chế của mệt mỏi trong lao động thể lực và hoạt động TDTT ở các vùng cường độ khác nhau.

Câu 8. Đặc điểm mệt mỏi trong các vùng cường độ khác nhau, trong quá trình thực hiện các bài tập thể lực? Phương pháp lựa chọn bài tập thúc đẩy quá trình hồi phục mệt mỏi đó ?

Câu 9. Các nguyên tắc chung sử dụng các phương pháp hồi phục trong thể thao.

Câu 10. Phân loại các phương pháp hồi phục? Hãy vẽ sơ đồ đồ tổng quát các phương pháp hồi phục sức khỏe cho VĐV?

Câu 11. Các phương pháp hồi phục sư phạm.

Câu 12. Các phương pháp hồi phục tâm lý

Câu 13. Các phương pháp hồi phục y – sinh học

Câu 14. Các nguyên tắc chung của sử dụng các phương tiện hồi phục.

phục trong huấn luyện TT?

Câu 15. Trình bày đặc điểm điểm hoạt động, mệt mỏi ở môn thể thao chuyên sâu ( thể thao tự chọn)? Hãy lựa chọn hệ thống bài tập hồi phục sau giờ tập chuyên sâu

Câu 16. Tác dụng sinh lý của bài tập ưa khí trong hồi phục? cho ví dụ cụ thể bài tập ưa khí ở môn TT chuyên sâu.

Câu 17. Tác dụng sinh lý của kỹ thuật duỗi cơ trong hồi phục? cho ví dụ cụ thể thể thuật duỗi cơ ở môn TT chuyên sâu.

Câu 18. Tác dụng sinh lý của kỹ thuật rung cơ và lắc cơ trong hồi phục? cho ví dụ cụ thể kỹ thuật rung lắc cơ ở môn TT chuyên sâu

Câu 19. Tác dụng sinh lý của kỹ hoạt động thụ động trong hồi phục? cho ví dụ cụ thể kỹ thuật rung lắc cơ ở môn TT chuyên sâu

Câu 20. Tác dụng sinh lý của giấc ngủ trong hồi phục? Muốn có giấc ngủ ngon cần làm gì?

Câu 21. Trình bày phương pháp tự điều hòa cảm xúc và giức ngủ bằng tác động lên cơ quan phân tích vận động? Cho ví dụ cụ thể

Câu 22. Trình bày phương pháp tự điều hòa cảm xúc và giức ngủ bằng tác tác động lên cơ quan hô hấp? Cho ví dụ cụ thể  

Câu 23. Trình bày phương pháp tự  điều hòa cảm xúc và giức ngủ bằng tác động lên cơ quan phân tích thính giác (âm thanh)?  Cho ví dụ cụ thể.

Câu 24. Trình bày phương pháp tự điều hòa cảm xúc và giức ngủ bằng phương pháp hát thầm? Cho ví dụ cụ thể

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users1 khách trực tuyến.