ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN SINH LÝ HỌC TDTT - HP 2 -KHÓA 48

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN SINH LÝ HỌC TDTT

 HỌC PHẦN 2

(Dành cho ĐH khóa 48)

1. Khái niệm, Cơ sở  phân loại sinh lý các bài tập thể thao.

2. Quan điểm phân loại bài tập thể thao theo quan điểm của Pharơphen, Cho ví dụ ?

3. Đặc điểm chung của các bài tập thể thao(BT tĩnh, động, chuẩn, không chuẩn, định lượng, định tính, có chu kỳ, không có chu kỳ)

4. Đặc điểm chung của  bài tập công suất  tối đa, dưới tối đa, công suất  lớn, công suất trung bình.

5. Đặc điểm sinh lý hệ hô hấp của  bài tập công suất  tối đa, dưới tối đa, công suất  lớn, công suất trung bình

6. Đặc điểm sinh lý  hệ tim mạch của  bài tập công suất  tối đa, dưới tối đa,

7. Đặc điểm cung cấp năng lượng của  bài tập công suất tối đa, dưới tối đa, công suất  lớn, công suất trung bình

8. Đặc điểm sinh lý  hệ bài tiết trong bài tập công suất trung bình

9. Nguyên nhân gây mệt mỏi của bài tập công suất tối đa, dưới tối đa, công suất  lớn, công suất trung bình.

10. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng vận động

11. Đặc điểm  sinh lý của  trạng thái  sẵn sàng .

12. Đặc điểm  sinh lý của  trạng thái ổn định thật, ổn định giả, cơ sở phân loại 

13. Đặc điểm  sinh lý của  trạng thái  bồn chồn, thờ ơ và các biện pháp khắc phục.

14. Những biểu hiện của cực điểm và  biện pháp khắc phục cực điểm?

15. Phân loại và các giai đoạn phát triển của  mệt mỏi.

16. Cơ chế gây  mệt mỏi và địa điểm phát sinh mệt mỏi.

17. Ý nghĩa của mệt mỏi trong huấn luyên thể thao

18. Khái niệm, bản chất sinh lý của sự hình thành  kỹ  năng vận động.

19. Cơ sở, cơ chế sinh lý của sự hình thành  kỹ  năng vận động.

20. Khái niệm,  Bản chất của sức nhanh, sức mạnh, sức bền

21. Đặc điểm cấu tạo sợi cơ của VĐV sức nhanh, sức mạnh, sức bền.

22. Cơ sở sinh lý và phương pháp phát triển sức nhanh, sức mạnh, sức bền.


GVC. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

BM Y sinh

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.