ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN SINH LÝ HỌC TDTT - HP 1-KHÓA 48


CÂU HỎI ÔN THI  MÔN SINH LÝ HỌC PHẦN I

(Dành cho Sinh viên khóa 48)

Câu 1 :  Khái niêm, thành phần và chức năng của máu.

Câu 2 : Giải thích hiện tượng cô đặc máu trong hoạt động TDTT ?

Câu 3 : Cấu tao của hồng cầu.

Câu 4 : Chức năng của hồng cầu.

Câu 5:  Giải thích sự biến đổi hồng cầu trong hoạt động TDTT ?

Câu 6:  Nhóm máu và cơ chế truyền máu?

Câu  7: Giải thích hiện tượng truyền nhầm nhóm máu ?

Câu  8: Cơ chế vận chuyển của máu trong vòng tuần hoàn ?

Câu 10: Đặc điểm tim VĐV

Câu 11: Khái niệm chu chuyển tim, thời gian của từng thời kỳ chu chuyển tim.

Câu 12 : Tần số tim, yếu tố ảnh hưởng và đặc điểm biến đổi.

 Câu 13: Ý nghĩa của tần số tim trong trong hoạt động TDTT.

Câu 14: Thể tích tâm thu yếu tố ảnh hưởng và đặc điểm biến đổi.

Câu 15: Thể tích phút của tim, yếu tố ảnh hưởng và đặc điểm biến đổi.

Câu 16 : Khái niệm, phân loại huyết áp động mạch?

Câu 17: Giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp động mạch.

Câu 18: Khái niệm hô hấp ngoài, hô hấp trong. Vẽ sơ đồ .

Câu 19: Giải thích cơ chế hít vào và cơ chế thở ra.

Câu 20: Khái niệm, thành phần của dung tích sống.

Câu 21: Ý nghĩa và sự biến đổi dung tích sống trong hoạt động TDTT.

Câu 22: Khái niệm về thông khí phổi phút và các yếu tố ảnh hưởng.

Câu 23: Khái niệm ,  các  yếu tố ảnh hưởng đến VO2 max.

Câu 24:  Khái niệm phản xạ, cho ví dụ, Cấu trúc một cung phản xạ

Câu 25: Khái niệm  cung phản xạ, Phân biệt 2 loại cung phản xạ

Câu 26: Cấu tạo 1 ô cơ, Các hình thức co cơ.

Câu 27: Giải thích cơ chế tái tổng hợp ATP theo con đường yếm khí phi lactat.

Câu 28: Giải thích cơ chế tái tổng hợp ATP theo con đường yếm khí lactat. 

Câu 29: Giải thích cơ chế tái tổng hợp ATP theo con đường ưa khí vớ cơ chất là

glucose và glycogen.

Câu 30:  Vai trò của hormone thùy trước tuyến yên đối với cơ thể.

Câu 31:  Vai trò của hormone thùy giữa tuyến yên đối với cơ thể.

Câu 32: Vai trò của hormone thùy sau tuyến yên đối với cơ thể.

Câu 33: Vai trò của hormone vỏ thượng thận đối với cơ thể.

Câu 34: Vai trò của hormone tủy thượng thận đối với cơ thể.

                                                               GVC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.