MỘT SỐ HÌNH ẢNH SV KHOA Y HỌC LẤY SỐ LIỆU KH ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG 2013

MỘT SỐ HÌNH ẢNHCÁC THÀY CÔ CÙNG CÁC SV  K47  LẤY SỐ LIỆU CHO

ĐỀ TÀI BM Y SINH,KHOA Y HỌC  ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG 2013

 

CÁC THÀY CÔ CÙNG CÁC SV  LẤY SỐ LIỆU CHO ĐỀ TÀI BM Y SINH

CÁC SV  K 46 LẤY SỐ LIỆU CHO ĐỀ TÀI KHOA Y SINH

 

 

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.