Câu hỏi ôn tập học phần hồi phục của khóa 45 khoa huấn luyện

Câu hỏi ôn tập học phần hồi phục của khóa 45 khoa huấn luyện

1.Khái niệm về hồi phục ( khái niệm hồi phục, sự hồi phục, trạng thái, quá trình,giai đoạn hồi phục )

2.Trình bày các quy luật diễn biến các quá trình hồi phục chức năng cơ thể vận động viên trong tập luyện và thi đấu TDTT .

3. Trình bày các giai đoạn của quá trình hồi phục

4. Trình bầy các quy luật chung của quá trình hồi phục các chức năng ? cho vị dụ thực tế trong hoạt động môn TT chuyên sâu

5.Diễn biến quá trình hồi phục cơ thể VĐV khi thực hiện các lượng vận động thể lực có các tính chất khác nhau.

6.Khái niệm mệt mỏi ( theo quan điểm xh, tâm lý, y sinh và kết luận)

7.Cơ chế của mệt mỏi trong lao động thể lực và hoạt động TDTT ở các vùng cường độ khác nhau.

8.Đặc điểm mệt mỏi trong các vùng cường độ khác nhau trong quá trình thực hiện các bài tập thể lực? Phương pháp lựa chọn bài tập thúc đẩy quá trình hồi phục mệt mỏi đó ?

9. Các nguyên tắc chung sử dụng các phương pháp hồi phục trong thể thao.

10. Phân loại các phương pháp hồi phục? Hãy vẽ sơ đồ đồ tổng quát các phương pháp hồi phục sức khỏe cho VĐV ?

11 Các phương pháp hồi phục sư phạm

12. Các phương pháp hồi phục tâm lý

13. Các phương pháp hồi phục y – sinh học

14. Các nguyên tắc chung của sử dụng các phương tiện hồi phục.

15.Các yếu tố quy định sự sử dụng các phương tiện và phương pháp hồi phục trong huấn luyện TT?

16. Tác dụng sinh lý của bài tập ưa khí trong hồi phục? cho vị dụ cụ thể ở môn TT chuyên sâu ?

17. Tác dụng sinh lý của kỹ thuật duỗi cơ trong hồi phục ? cho vị dụ cụ thể ở môn TT chuyên sâu?

18.Tác dụng sinh lý của kỹ thuật rung cơ và lắc cơ trong hồi phục ? cho vị dụ cụ thể ở môn TT chuyên sâu

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users1 khách trực tuyến.