Trưởng bộ môn Y sinh học TDTT được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.


 
          Ngày 16 tháng 11 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4469/QĐ - BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Vũ Chung Thủy, PGS.TS, trưởng Bộ môn Y Sinh trường Đại học TDTT Bắc Ninh, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

 

 Cán bộ Khoa Y sinh

   PGS.TS Vũ Chung Thủy ( Thứ 2 từ trái qua phải )


 Ông Vũ Chung Thủy tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Điều trị đa khoa tại Trường Đại học Y khoa Odesxa, Ucraina (Liên Xô cũ) niên khóa 1978 - 1984. Năm 1984 về công tác tại bộ môn Y sinh, Trường Đại học Thể dục thể thao I (nay là Trường Đại học TDTT Bắc Ninh). Ông đã từng giữ các chức vụ: Giám đốc Trung tâm KHKT, Trưởng phòng Đối ngoại, Trưởng bộ môn Y sinh, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Họ và tên: Vũ Chung Thủy

 

Ngày sinh: 01/5/1957

 

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Ban chấp hành Đảng ủy trường Đại học TDTT Bắc Ninh

 

Trình độ:

 

+ Chuyên môn: Tiến sĩ khoa học giáo dục

 

+ Có trình độ lý luận chính trị cao cấp

 

Các chức vụ đã giữ: Giám đốc Trung tâm KHKT, Trưởng phòng đối ngoại, Trưởng bộ môn Y sinh

 

Theo:http://www.upes1.edu.vn/Default.aspx?tabid=36&ctl=ViewItem&mid=365&id=1958

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.