Khung cho điểm rèn luyện đối với sinh viên

KHUNG CHO ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐỐI VỚI SINH VIÊN

(Ban hành theo QĐ số: 120/2005 /QĐ-ĐHI ngày 01/04/2005 của Hiệu trưởng

trường Đại học TDTTI)

 

Tiêu chí

Phân loại

Điểm RL

(tối đa)

 

 

A. Học tập

(+ max 0,4 đ)

Xuất sắc (9,0-10,0)

+ 0,4

Giỏi (8,0-8,9)

+ 0,3

Khá (7,0-7,9)

+ 0,2

Trung bình khá (6,0-6,9)

+ 0,1

 

 

B. Tham gia quản lý

(+ max 0,4 đ)

 

Khóa trưởng

+ 0,4

Khóa phó

+ 0,3

Lớp trưởng

+ 0,3

Lớp phó, Bí thư chi đoàn, thành viên đội tự quản

+ 0,2

 

 

C. Hoạt động tập thể

(+ max 0,6 đ)

 

- Tham gia thi đấu thể thao, văn nghệ

trong đội tuyển Khoa

+ 0,2

- Tham gia thi đấu thể thao,

văn nghệ trong đội tuyển Trường

+ 0,3

 

- Tham gia lao động và các hoạt

động tập thể khác đầy đủ, tích cực, gương mẫu

+ 0,2

 

 

 

 

D. Vi phạm tổ chức

 kỷ luật

(- max 1,0 đ)

 

 

- Khiển trách trước Khoa

 

- 0,2

 

- Cảnh cáo trước Khoa

- 0,3

 

- Khiển trách trước Trường

 

- 0,4

 

- Cảnh cáo trước Trường

 

- 0,8

 

- Đình chỉ học tập trở lên

 

- 1,0

 

Ghi chú:

  1. Điểm cộng tối đa                  = 1,0 đ/sinh viên
  2. Điểm trừ tối đa                      = 1,0 đ/sinh viên
  3. Nếu một SV đảm nhiệm nhiều chức vụ thì được hưởng điểm thưởng của chức vụ cao nhất.

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.