DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 KHÓA 44

     DANH SÁCH HỌC BỔNG KHOÁ 44 KHOA Y HỌC

 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009 - 2010

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

ĐHT

ĐRL

Tổng

Mức HB

 

 

 

 

 

 

1

Trương Văn Cường

7.47

0.7

8.17

 

2

Trần Văn Đăng

5.84

0.7

6.54

 

3

Nguyễn Thị Giang

6.81

0.6

7.41

 

4

Đinh Quang Giao

7.19

0.6

7.69

 

5

Nguyễn Quang Huy

5.66

0.5

6.16

 

6

Nguyễn Quốc Huy

5.59

0.5

6.09

 

7

Trần Văn Huynh

7.5

0.6

8.1

 

8

Nguyễn Ngọc Hân

5.09

0.5

5.59

 

9

Nguyễn Thị Hạnh

8.47

0.7

9.17

300000

10

Đậu Văn Kiên

5.84

0.6

6.44

 

11

Nguyễn Anh Hải Linh

6.09

0.6

6.69

 

12

Bùi Hồng Linh

4.38

0.5

4.88

 

13

Nguyễn Thành Luân

7.13

0.6

7.73

 

14

Vũ Trường Lâm

4.84

0.5

5.34

 

15

Nguyễn Hoàng Minh

5.34

0.4

5.74

 

16

Hoàng Thúy Nga

8.69

1

9.69

350000

17

Tạ Thị Nga

7.22

0.6

7.72

 

18

Đặng Thị Như

6.84

0.6

7.44

 

19

Cấn Thị Ninh

7.84

0.6

8.44

 

20

Đàm Nhật Quang

7.16

0.6

7.76

 

21

Nguyễn Văn Quyền

7.41

0.7

8.11

 

22

Nguyễn Dương Quân

5.69

0.5

6.19

 

23

Trần Thị Thoan

7.22

1

8.22

300000

24

Nguyễn Thị Thủy

6.75

0.6

7.25

 

25

Nguyễn Mạnh Thưởng

5.78

0.7

6.48

 

26

Dương Văn Thành

6.5

0.6

7.1

 

27

Nguyễn Thị Thúy

8.03

0.7

8.73

300000

28

Nguyễn Anh Toàn

3.18

0.5

3.68

 

29

Ngô Thị Thu Trang

7.34

0.6

7.94

 

30

Nguyễn Quang Trung

5

0.5

5.5

 

31

Trần Quốc Trung

5.53

0.5

6.03

 

32

Vũ Đức Tuyển

8.28

0.7

8.98

300000

33

Nguyễn Văn Tuấn

7.13

0.7

7.83

 

34

Phạm Tú Uyên

8.06

0.7

8.76

300000

35

Nguyễn Văn Vinh

5.53

0.5

6.03

 

Điều kiện để cấp học bổng xét theo Quy định mới của Trường (số 325 ngày 11 tháng 8 năm 2010) như sau:

Điều kiện tối thiểu để được xét học bổng:    
1. Sinh viê
n không có điểm lần 1 dưới 5 trong học kỳ  VI

2. Loại xuất sắc: điểm HT đạt từ 9 đến 10, điểm RL đạt loại xuất sắc
3. L
oại Giỏi: điểm HT đạt từ 8 đến 8,99, điểm RL đạt loại  tốt
4. L
oại khá: điểm HT đạt từ 7 đến 7,99, điểm RL đạt loại khá
Trường
hợp số lượng SV đạt điều kiện xét nhiều hơn Quỹ học bổng thì lấy điểm từ cao nhất xuống đến hết quỹ học bổng của khoá mình.

 

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

Khoa Y sinh học
Trường Đại học TDTT TW I
Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.2246128
Fax:02413832550

Trang liên hệ

Trực tuyến

 Khoa Y học TDTT hỗ trợ trực tuyến

    - 

 - Giải quyết thắc mắc về thông tin công bố, điểm thông báo

- Tư vấn học tập, chính sách chế độ với sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm sau ra trường

Facebook: ysinhhoctdtt khoa 

https://www.facebook.com/ysinhhoctdtt.khoa

Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

webside liên kết

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

http://www.dhtdtt1.edu.vn/

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

http://www.cinet.gov.vn/

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.